Rotorua

โรโตรัว เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์ ขึ้นชื่อเรื่องทะเลสาบ และบ่อน้ำร้อน แต่ก็มีที่เที่ยวหลากหลายให้เลือก ทั้งสวนสัตว์ สวนสนุก ฟาร์มสเตย์ และหมู่บ้านชาวเมารี ซึ่งเมืองนี้ยังเป็นแหล่งเข้าถึงชาวเมารี ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเจ้าของแผ่นดินเดิมได้อย่างใกล้ชิดที่สุดในนิวซีแลนด์